Mindenegyüttmegy Egyesület – MEGY Egyesület

A Mindenegyüttmegy (MEGY) Egyesületet 2017 áprilisában jegyeztük be, de valós tevékenységeinket 2015-ben kezdtük el az első Gyüttment Fesztivál megrendezésével. A Fesztivállal egy gyorsan fejlődő, élő közösségi szerveződés indult el, egyre növekvő önkéntesbázissal, országos támogatói hálóval.


Az Egyesület jövőképe

A Mindenegyüttmegy Egyesület a gyüttmentek erősítésén, közösséggé szervezésén munkálkodik. A gyüttmentek éltető cselekedeteikkel egy új, ökológiai paradigma megtapasztalásán, létrehozásán dolgoznak.

Abban hiszünk, hogy a gyüttmentek létrehozhatnak a mai fenntarthatatlan, pazarló életmód helyett, egy új, természetes, fenntartható, boldog világot. 

Hogyan valósítjuk ezt meg? Éltető tetteken keresztül!

Éltető tett = életet támogató cselekvés, ami a mai, fogyasztói, pazarló attitűdöt lecseréli egy természetes, tudatos, fenntartható létezési formára. Az éltető cselekvés hitelt ad szavainknak és az egyedüli hiteles formája egy új világ megvalósításának.

Az Egyesület célja

Célunk egy életet támogató, pozitív társadalmi vízió megtapasztalása.

Az Egyesület célja elősegíteni a teljes életmódváltást megvalósító vidéki és városi kis-közösségek létrejöttét, ezáltal elősegíteni az egész társadalom fenntarthatóságát. Az Egyesület 
további célja a környezeti etika szempontjain alapuló életmód terjesztése, az életmódváltás szükségességét alátámasztó tudás gyűjtése és terjesztése, lehetséges alternatívák felmutatása, népszerűsítése, életmodellek elérhetővé tétele, és ezáltal az emberek jól-létének elősegítése. Szeretnénk,  hogy a lehető legtöbbek számára elérhetővé váljon az egészséges, tiszta táplálék.   Segítjük továbbá a helyi-erőforrás alapon gazdálkodó, helyi piacra termelő, a helyi gazdaságot erősítő vidéki közösségek létrejöttét. Alapvető céljunk az egyesületünk tagjainak közösséggé szervezése és az önkéntesség elvének terjesztése.

Társadalmi vállalkozásunk tevékenységeit  a fent leírt vízió és célok mentén végezzük.