Az online közösségi portál célja
Egy olyan közösségi felület működtetése, ahol a térben és időben szétszórt gyüttmentek találkozhatnak és kommunikálhatnak egymással és tapasztalataik megosztásával segíthetik a vidéki életben való boldogulást. Célja továbbá, hogy helyi kisközösségek alakulásását, létrejöttét előmozdítsa, a gyüttmenteket közösséggé szervezze. A projekt egy későbbi részében az organikus tudástárral összekapcsolódva oktatási felületként, egy további fejlődési szakaszban pedig webshoppal kiegészülve csere lehetőségként és kereskedelmi felületként is nyújthat majd összetett közösségi szolgáltatásokat.

A beindítási és tesztfázis célja, hogy egy limitált, 100-150 fős közönséggel felkészítse a platformot a későbbi, széles körű használatra.

Az online közösségi portál és tudástár elemei (összes elem bemutatása)

Az online közösségi portál és tudástár koncepciója öt tartóoszlopon nyugszik. Ezek az elemek biztosítják egy olyan közösségi platform kialakulását, ahol a tudástár rendszeres használatán keresztül a közösség önmaga adja össze a minőségi tartalmat. Az így létrejött tartalom a látogatók számára elég vonzerővel bír majd a rendszeres visszalátogatáshoz, és ezzel a közösségen belüli kapcsolatok elmélyítéséhez. Ezen felül a portál lehetőséget kíván majd biztosítani a kisközösségek kedvezményes online megjelenéséhez, belső és külső kommunikációjának jó minőségű működtetéséhez.

Az öt elem a következő:

Adatlap

Az adatlap a felhasználó rövid bemutatkozását, elérhetőségét, honlapjának linkjeit, kapcsolatfelvételi lehetőséget és minden számára releváns infó felsorolását teszi lehetővé. Segít beazonosítani az oldal szereplőit, tevékenységi területeiket, képességeiket, tudásukat, valamint kapcsolati pontként is szolgál feléjük. Az adatlap szereplője lehet magánszemély, vagy egy közösség vezetője, képviselője is.

Térkép

Egy térképen jelennek meg a kisközösségek, közösségi szervezetek, a releváns tudással, szolgáltatással rendelkező gyüttmentek kategóriák szerinti szűrhető formában. A piktogrammokra kattintva mini adatlapok ugranak fel, amik elvezetnek az adott szervezet adatlapjához.

Fórum

Adott témákhoz gyűjti össze a közösséget. Itt lehet véleményt cserélni a komposztbuditól a közösségépítésig mindenről. Az egyes témacsoportoknak, fórumszobáknak lenne egy-egy szakmai felelőse, online facilitátora, aki időnként a felmerült kérdésekre válaszol, tisztáz bizonyos fogalmakat, eloszlat tévhiteket, vezeti a beszélgetéseket, figyel arra, hogy a témától a beszélgetések ne nagyon térjenek el, így támogatja a hiteles információk megjelenését, értékes és építő beszélgetések kialakulását. A facilitátor feladata egy összefoglaló, rezümé vezetése az általa felügyelt beszélgetésekről.

Organikus Tudástár

A közösségi szervezetek, szakemberek, tudásbirtokosok által felhalmozott szaktudást egységes rendszerben, áttekinthető, jól kereshető formában fogjuk itt összegyűjteni.

Webshop

Azok a közösségi vállalkozások, tudásbirtokosok, gazdák, akik értékesíthető termékkel, vagy szolgáltatással rendelkeznek, lehetőséget kapnak arra, hogy egy egységes online értékesítési felületen megjelenhessenek. A karbantartási, fejlesztési költségek így több projekten oszlanak el, a portál gazdag tartalma pedig biztosítja a látogatói/vásárlói forgalmat, ezáltal a szervezet marketing költségei is csökkenthetők. A rendszer rugalmasan kezelve akár helyi szivességbankok, kosárközösségek fellépítésére is alkalmas lehet.