1.0 verzió

A lenti szabályok célja az, hogy világos és egyértelmű alapot teremtsünk az Egyesület segítségével létrejövő projektek számára. Ezért fontos, hogy egyértelműen és kellő részletességgel dolgozzuk ki az egyesületi projektek elindításának és működtetésének feltételeit. Amint a projekt egyesületi projektté válik, a projekt sikere az Egyesület célja és felelőssége is egyben! Ezt a felelősséget viszont az Egyesület csak a lenti feltételek biztosítása esetén tudja vállalni. Ha a lenti feltételek nem biztosítottak, akkor az adott projekt nem lehet egyesületi projekt, illetve folyamatban lévő projekt ebben az esetben elveszíti egyesületi támogatását.

 1. Legyen a projektnek felelős vezetője (projekt menedzser) és munkacsoportja.
  Ez a humán erőforrás biztosításához kell.
 2. Legyen egy olyan részletes, az Egyesület által elfogadott projektterv, amely részletes, betartható költségvetést és ütemtervet is tartalmaz
  Cél az anyagi erőforrások és a megvalósításhoz szükséges idő biztosítása.
 3. Legyen a projekt minden fontos eleme az egyesület tagjai és különösen az egyesület vezetősége számára folyamatosan átlátható és a megvalósítása ellenőrizhető.
  Ez biztosítja a transzparenciát. Az egyesületi projektet érintő bármilyen rendkívüli történést a vezetőségnek mielőbb jelezni kell, hogy együtt találjunk rá megoldást vagy segítséget.
 4. Az egyesületi projektről a projekt vezetője folyamatosan, a projektterv szerinti módon és gyakorisággal tájékoztatja az Egyesületet.
  A vezetőség számára pedig folyamatosan rendelkezésre áll. Alapvetően a  szubszidiaritás elve alapján autonóm projektek létrejöttére törekszünk, ahol a proejkt csapatok a lehető legnagyobb szabadságot kapnak. Az együttműködésüket az egyesülettel egyedi megállapodás szabályozza.
 5. Az Egyesület az egyesületi projekt felé erőforrást biztosít.
  Ennek az erőforrásnak a mikéntjét az elfogadott projekttervben határozza meg. Igyekszik abban segíteni az induló projektet, amiben tudja, és amiben szükséges.
 6. A projekttervet először a vezetőségnek kell elfogadnia, egyhangú támogatás esetén kerül az egyesületi tagok elé, akik egyszerű többséggel döntenek.
 7. Az elnökség a tagok és a pártolói tagok szavazatát figyelembe véve állít prioritás-listát a projektek között az aktuális stratégia mentén.
 8. Minden elkezdett projektnél cél, hogy előbb utóbb önálló lábra tudjon állni, tartsa el önmagát. A nyereségessé vált projektekben cél, hogy az egyesület is részesedni tudjon működési költségeinek fedezésére.
 9. A projektben aktívan résztvevő tagok számára cél a projektből való megélhetés biztosítása.