A Mindenegyüttmegy Egyesület a gyüttmentek erősítésén, közösséggé szervezésén munkálkodik. A gyüttmentek éltető cselekedeteikkel egy új, ökológiai paradigma megtapasztalásán, létrehozásán dolgoznak. A gyüttmentek létrehozhatnak a mai fenntarthatatlan, pazarló életmód helyett, egy új, természetes, fenntartható, boldog világot.

Hogyan valósítjuk ezt meg? Éltető tetteken keresztül!

Étető tett = életet támogató cselekvés, ami a mai, fogyasztói, pazarló attitűdöt lecseréli egy természetes, tudatos, fenntartható létezési formára. Az éltető cselekvés hitelt ad szavainknak és az egyedüli hiteles formája egy új világ megvalósításának.

Társadalmi vállalkozásunk tevékenységei három alappilléren nyugszanak:

  1. Éltető tetteinkkel gondoskodunk a Földről, konkrét cselekedetekkel segítve az ökológiai paradigmaváltást. Hitelessé téve szavainkat, s ezáltal önmagunkat.
  2. Egymásról való gondoskodás – gyüttment társaink erősítése, közösséggé szervezése
  3. Működésünk hátterét biztosítani

Tetteinkkel gondoskodni a földről – ismereteket, élő használható tudást közvetíteni, s közben cselekedetekké formálni.

  • Az első alapkő a Földünkről való gondoskodás. Éltető tettekre van ma szükség, hogy a gondolatainkat, szavainkat hitelessé tegye! Szóval csináljuk meg :)!
  • A Nagy Faültetés – országos mozgalom!!! Szeretnénk sok-sok fát elültetni köz- és magánterületekre, olyan helyekre, ahol gondoskodni tudunk róluk. Felkutatjuk a tájfajtákat és faiskolában összegyűjtve tovább szaporítjuk a még fellelhető gyümölcsfajtákat.

A második az egymásról való gondoskodás. Szeretnénk egymást segíteni a közös vezércsillag felé vezető úton. Hogyan?

  • Az egyesület projektjeit áthatja a gyüttmentek közösségének segítése, bővítése, közösséggé szervezése.
  • Fő célunk vidéki kisközösségek segítése, csomóponti helyzetben lévő úttörők, gyüttment otthonok támogatása. Szeretnénk a bátor úttörő gyüttmenteket segíteni. Keressük az etikus, ökotudatos élet képviselőit, akik örömmel megosztják másokkal is tudásukat. Hajlandóak figyelmüket a segítségnyújtásra, a gyüttmentek kisközösségének erősítésére is fordítani. Már-gyüttmentek jelentkezzetek!

Működésünk hátterét stabilizálni

Szeretnénk pénzügyeinkben függetlenek maradni, és tevékenységünk fedezetét biztosítani a pályázati rendszerektől függetlenül. Társadalmi vállalkozásként működünk, szolgáltatásaink értékesítése segíti pénzügyi hátterünk megteremtését, de mindig nyitva hagyjuk a kapunkat azok számára is, akik számára e szolgáltatásokat szociális vagy szolidaritási alapon biztosítjuk.

  • Pártolói tagsági rendszer – gyüttment közösségünk tagsága. Akik értéktársaink, egyet értenek velünk a céljainkban, és szeretnének a közös ügy részévé válni. A tagdíjat 1 gyümölcsfa elültetésére, és a közös álom megvalósítására, működésünk biztosítására tudjuk fordítani.
  • Forrásteremtő és kommunikációs munkacsoport létrehozása, akik gondoskodnak a pénzügyi stabilitásunkról külön kampányokkal, projektekkel, és a projektekhez kapcsolódó kommunikációs kampányok segítségével újabb forrásokat találnak meg.
  • MEGyesület, és Gyüttment vállalkozói lábak elindítása, ami segítheti a működésünket. A vállalkozási lábak elindításánál a társadalmi szolgálat mellett az is cél, hogy középtávon pénzügyileg stabil legyen. A vállalkozói lábak segítik az egyesület működését is, és ezáltal szolgálják az egyesület víziójának megvalósulását.