Az Egyesület célja elősegíteni a komplex életmódváltást megvalósító vidéki és városi kis-közösségek létrejöttét, ezáltal elősegíteni az egész társadalom fenntarthatóságát.

Az Egyesület további célja a környezeti etika szempontjain alapuló életmód terjesztése, az életmódváltás szükségességét alátámasztó tudás gyűjtése és terjesztése, lehetséges alternatívák felmutatása, népszerűsítése, életmodellek elérhetővé tétele, és ezáltal az emberek jól-létének elősegítése egyéni és közösségi, mikro- és makroszinten.

Az Egyesület fentiekhez kapcsolódó további céljai:

  • Egy összefüggő, alternatív, pozitív társadalmi vízió kidolgozása társadalmi, gazdasági ökológiai és kulturális szinten
  • permakultúra, természetazonos életmód, alternatív irányzatok és azok módszereinek terjesztése
  • az alapvető társadalmi, gazdasági, ökológiai és kulturális változás szükségességét alátámasztó tudás terjesztése.
  • a vidék megtartó erejének növelése, fejlesztése.
  • helyi erőforrás alapon gazdálkodó, helyi piacra termelő, a helyi gazdaságot erősítő vidéki közösségek létrejöttének ösztönzése és facilitálása.
  • város-vidék kapcsolatának harmonizálása és fenntarthatóvá tétele.
  • Az egészséges, tiszta táplálék mindenki számára hozzáférhetővé tétele.
  • az önkéntesség terjesztése.
  • ténylegesen meghonosítani az együttműködésen alapuló gazdasági és társadalmi berendezkedést, mely minden szereplő számára kölcsönösen előnyös helyzetet teremt.
  • a hagyományos paraszti kultúra értékeinek megőrzése, dokumentálása, továbbadása, népszerűsítése