2018-04-01

Hideg-hegyi Menedék

Friss hírek a Hideghegyről

Bemutatkozik a Hideghegyi Menedék

Hideg-hegyi Menedék panoráma 2018 szeptember

Közösségünk és a jövő nemzedék jövőképének éltetése céljából egy olyan természettel együttműködő, hagyományos ökológiai mintákra épülő teret hívunk most életre, ahol – elképzeléseink szerint – természetvédelemnek, gyógyulásnak, közösségi kultúrának, élettereknek, foglalkozásoknak, tapasztalat cseréknek és helyi értékeknek adhatunk helyet.

Ennek szellemi alapját röviden a következő négy alapkő szemlélteti

Természet: az élővilág részeként élünk, segítjük és gyógyítjuk a természetes körfolyamatokat, öko-logikus megoldásokból építkezünk.
Közösség: a jó szomszédság elvét követve, kisközösségben élünk, együtt működünk, kis léptékben helyi közösségépítésnek és -fejlesztésnek, kulturális eseményeknek, foglalkozásoknak, találkozásoknak, tanulásnak és tapasztalásnak, a helyi természeti értékek megismerésének adunk teret.
Gyógyítás: a szellem-lélek-test egységes egészségét segítjük.
Tudás: éltető megoldások gyűjtését, örökítését és továbbadását szolgáló, élő értéktárat építünk.

Mit szeretnénk?

Alkalmazkodó tájgazdálkodást
– 
elsősorban a hagyományos ökológiai tudásra támaszkodva
– helyi ökológiai korlátok figyelembe vételét
– kis léptékű, emberi léptékű megoldásokat

Természetes, éltető (etető) kertet
– zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövények termesztése
– kis léptékben, egészséges, szelíd termesztési módszerekkel
– alkalmazkodó gyümölcsészet elvei szerint tájfajták és helyi fajták gyűjtését, őrzését és örökítését
– vegyszermentes, biodinamikus, permakultúra, hagyományos ökológiai módszerek alkalmazásával

Kisközösségi teret
– élettér (kert, szállás, konyha, műhely, raktár)
– kézműves foglalkozások és alkotó műhelyek
– időszakos kulturális események
– találkozások, kisebb tematikus piacok, magbörzék, összejövetelek
– erdei tábor és iskola

Ökologikus gazdaságot
– néprajzi mintákat őrző, tájjelegű, hagyományos ökológiai módszerek tárháza
– présház, pince, jurta, konyha, fürdőház, kút, tyúkól, csűr, kemence, kút, ciszterna
– élő jószágok (tyúk, baromfi, disznó, juh, kecske, ló), kert, gyümölcsös, erdőkert, legelő

Gyógyító helyet
– szellem-lélek-test egységes egészsége
– vegyszermentes helyben megtermelt alapanyagokból élelem
– gyógynövények megismerése, használata, gyógyító kiskert
– éltető tevékenységek, ligetes sétautak, pihenők, gyógyteák

Tapasztalat- és tudásmegosztást
– gyakorlat alapú tanítás (mesterségek, hagyományos ökológiai tudás)
– dokumentumfilm-sorozat az eseményekről (tervezéstől a megvalósulásig)
– online tudástár

Rólunk
Társadalmi, gazdasági és környezeti válságban élünk – közösen keressük a kiutat. Társas kapcsolataink nem működnek, magányos emberek csoportjává váltunk közösség helyett, mentális és lelki betegségekkel terhelt társadalomban, anyagi gazdagságunk ellenére. Ökoszisztémáink a pusztulás szélén, termőföldjeink terméketlenné válnak, vizeinket visszafordíthatatlanul elszennyeztük, élővilágunk változatossága és változékonysága folyamatosan csökken, miközben az ember okozta klímaváltozás egyre sűrűbb környezeti katasztrófákkal sújtja bolygónkat. A világgazdaság egyre döcögősebb növekedése csak az erőforrások végső kizsarolása mellett, több milliárd éhező, otthont nélkülöző, méltóságától megfosztott ember kárára tud folytatódni. Valami elromlott. Újszerű, alapvető kulturális és társadalmi változásokat eszközölni képes modellekre, kezdeményezésekre van szükségünk.

Számtalan irányból megvizsgálhatjuk, hogy kik lehetnek élharcosai, mozgatórugói egy ilyen változásnak. A társadalomtudósok rendre arra jutnak, hogy a városi és vidéki öko-logikus kisközösségek képesek erre – újjáépítve a társadalom alapjait hagyományosan jelentő kisközösségi hálót. Ezért e kezdeményezések léte, úttörő munkája, összekapcsolódásaik nélkülözhetetlenek az ökológiai rendszerváltozás folyamatában. Mindent összevetve elmondható, hogy kezdenek felsejleni egy párhuzamos társadalom körvonalai. Ennek a társadalomnak van mondanivalója, ha úgy tetszik, különvéleménye oktatásról és tudományról, művészetről és iparról, döntéshozatalról és önrendelkezésről, közlekedésről és közeledésről, gazdaságról és gazdagságról. Érték-társainkkal együtt keressük az új utakat a felelősségvállalás, szolidaritás, öko-tudatosság és fenntarthatóság terén.

Mindenegyüttmegy Egyesület -MEGY Egyesület

3 évvel ezelőtt indítottuk el a Gyüttmentek találkozóját, egy alkalmat a vidéki élettel kapcsolatos tudásmegosztásnak és tapasztalatcserének. Lelkesedésünk egyre többeket hívott közösségünkbe, így megalapíthattuk a Mindenegyüttmegy Egyesületet, szerveződésünk hátterét. Munkánkban folyamatosan alakulnak és mélyülnek a kapcsolatok hasonló értékek mentén működő szervezetekkel. Programjainkat szakértő társak bevonásával szervezzük, igyekszünk szakértőkkel együttműködéseket kialakítani a közös vízió megvalósulásáért.

Az egyesületben sok más világ-szépítő ötleten kezdtünk el dolgozni. Az egyik, egy olyan online információs adatbázis, egy organikus tudástár létrehozása, ami gyakorlati szinten is segítheti az ökotudatos életmódot. Az idei évben gyakorlatban is szeretnénk nagy lépéseket tenni. Álmunk a “Nagy Faküldetés”, aminek keretében rengeteg tájfajta gyümölcsfát szeretnénk elültetni különböző útvonalak mentén.

A pécselyi terület a 2018-as évtől az Egyesületünk telephelye, és egyik fő tevékenysége is volna, ahol a MEGY céljaihoz kapcsolódó munkálatokat végeznénk a fent leírt módon. Közösségi kalákákat, tudásmegosztó alkalmakat szeretnénk szervezni. A munkákat, sétákat dokumentálnánk kisfilmeken, hogy az online térben mások is tanulhassanak az itt zajló folyamatokból.